Inpassingsvisie Suurhoffbrug

Ensemble van bruggen in een groots landschap

Opdrachtgever:Rijkswaterstaat
I.s.m.:-
Planvorming:2019 - 2020
Uitvoering:-
Locatie:Maasvlakte, Rotterdam

 

De Suurhoffbruggen over het Hartelkanaal verbinden de Maasvlakte met het achterland. De Suurhoffbruggen bestaan uit een verkeersbrug en een spoorbrug die ruimtelijk één geheel vormen. De verkeersbrug heeft een relatief lichte constructie en is met name door de toename van het vracht- en autoverkeer aan vervanging toe. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Feddes/Olthof een Inpassingsvisie gemaakt. De inpassingsvisie geeft richtlijnen voor de uitwerking van het brugontwerp en de inrichting van de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

De Suurhoffbrug ligt op de overgang van drie verschillende landschappen: het dynamische havengebied, de duinen en het verstilde parklandschap rondom het Brielse meer. De imposante schaal van het landschap en de samenhang tussen de brugontwerpen vormen de overkoepelende thema’s voor de inpassingsvisie. De vormgeving van de brug blijft ingetogen, terwijl de taluds juist aansluiten bij de expressie en royale maatvoering van de duinmilieus in het omringende landschap. Net als in de huidige situatie vormen de wegbrug en de spoorbrug één ruimtelijk ensemble. 

 

 

 

Een eigentijdse uitstraling van het nieuwe bruggencomplex met aandacht voor comfortabele fietsroutes, duurzaamheid en de ecologische betekenis van de aanlandingen. 

 

 

 

 

Ruimte voor een fraaie fietsroute over de brug die wordt opgenomen in het landschap.