Verkenning Linieperspectief 2030

Opdrachtgever: Programmabureau van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en het Programmabureau van de Stelling van Amster­dam
In samenwerking met:Marinus Kooiman (historisch-geograaf)
Planvorming:februari 2017
  

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd om, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam, toegevoegd te worden aan de UNESCO-werelderfgoedlijst. Beide verdedigingslinies omvatten delen van de stadsregio’s van Amsterdam en Utrecht en leggen een verbinding tussen het IJsselmeer en de grote rivieren. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en De Stelling van Amsterdam vormen samen een prachtig linielint dat een structurerend gegeven kan zijn in de ruimtelijke ordening van West-Nederland. Bij de doorontwikkeling van het linielint kan worden voortgebouwd op de unieke kwaliteiten die veelal samenhangen met de langzame, ‘geaarde’ ontwikkelingsgang, in contrast met de dynamiek van de steden. Als zone van stilte, onthaasting, verdieping, ontspanning en verwondering draagt het linielint bij aan de leefbaarheid in West-Nederland. De geaarde ontwikkelingsgang zien we als belangrijk leidmotief voor de ruimtelijke koers van het linielint. Juist als tegenhanger van de de metropoolontwikkeling is het linielint een heel groot goed.

Het leidmotief voor het linielint werken we uit in drie speerpunten:

• vertellen van een uniek cultuurhistorisch verhaal,
• vormgeven aan een buitenruimte voor miljoenen mensen,
• kansen benutten voor functiecombinaties.

 

Gerelateerde projecten

 

Ruimtelijke scenario's 2020-2050 - Kustkwaliteit

 

 

Commandeurspolder - Midden Delfland 

 

 

Inrichtingsplan Waterharmonica de Rietputten