Visie op de oostelijke Amsteloever
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam, projectbureau Wibaut aan de Amstel
In het kader van:bewonersparticipatie ‘De Amstel verandert’
Looptijd project:2008-2011
I.s.m.:Jord den Holander, architect

 

De gemeente Amsterdam wilde voorafgaand aan de herinrichting van de oostelijke Amsteloever een visie ontwikkelen op de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied, om de bewoners te stimuleren zelf met voorstellen te komen. Op basis van de uitvraag hebben wij eerst een ‘Schetsboek’ gemaakt dat het verhaal van de Amsteloever vertelt in een grotere context van ruimte en tijd. In het Schetsboek typeren we de Amsteloever als een langgerekt stadspark en wandeling vanuit de binnenstad naar het polderlandschap. Om vanuit die wandeling de rivier te kunnen beleven, stellen we een clustering voor van de woonboten aan T-steigers. Hieraan kunnen vier ligplaatsen worden gemaakt en op de kop ruimte is voor aanleg van recreatiesloepjes.

Het Schetsboek is als vertrekpunt gebruikt voor het proces ‘De Amstel verandert’, dit betroffen bewonersavonden waar het verhaal achter het Schetsboek werd toegelicht. Voor deze avonden waren zowel de woonbootbewoners als de walbewoners uitgenodigd. Vervolgens konden bewoners via een interactieve website zelf ideeën indienen, die door ons ruimtelijk zijn verder zijn uitgewerkt en gevisualiseerd. Op basis van dit proces kon de gemeente komen tot een breed gedragen plan.