Westfriese Omringdijk - Noord-Holland
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
I.s.m.:Grontmij bv
Planvorming:2009

 

De Westfriese Omringdijk is een tastbaar icoon van de Westfriese Identiteit. Er bestaat een sterk ‘Wij’-gevoel binnen West-Friesland waar de Omringdijk het symbool van is. Het beeldkwaliteitsplan benadert de dijk als samenhangende structuur in relatie met zijn omgeving. Het plan beschrijft basisprincipes voor het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit voor de 126 kilometer lange dijk. Hierin is ruimte gelaten voor gemeentes, en overheden om daar nader gewenste invulling aan te geven. Dit biedt de mogelijkheid om in overleg met de provincie tot maatwerk te komen voor ingrepen op, aan en rond de dijk, zowel als het gaat om concrete ontwerpopgaven als om de vertaling van dit beeldkwaliteitsplan naar de diverse beleidsstukken.