Yttje Feddes

 

Yttje Feddes

 

Landschapsarchitect / Adviseur

030 24 56 123
yttje@feddes-olthof.nl
 

Yttje Feddes, tuin-en landschapsarchitect BNT, studeerde in 1980 af in de landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Zij werkte als landschapsarchitect en projectleider achtereenvolgens bij Stedenbouwkundig Bureau Zandvoort, het Staatsbosbeheer, Ingenieursbureau Amsterdam en H+N+S Landschapsarchitecten. In 2006 heeft Yttje samen met Berdie Olthof het ontwerpbureau Feddes Olthof landschapsarchitecten opgericht. In juli 2018 is Yttje teruggetreden uit de directie van het bureau maar zij blijft als adviseur inhoudelijk betrokken bij diverse projecten.

In haar werk spelen de specifieke thema’s van het Nederlandse landschap een centrale rol: vormgeven aan waterbouwkundige werken, aan locaties voor windenergie, aan agrarische landschappen en aan het samenspel van verstedelijking en landschapsontwikkeling. Ook heeft zij verschillende ontwerpen voor openbare ruimte en grote parken op haar naam staan. 

Yttje Feddes is een ervaren adviseur die zich goed in de dilemma’s van de opdrachtgever kan verplaatsen. Als ‘het gezicht van een plan’ kan zij mensen bij de planvorming betrekken en enthousiasmeren.

Naast haar werk als landschapsarchitect is Yttje Feddes gastdocent aan de Academie van Bouwkunst, lid van de Commissie voor de Milieueffectrapportage en lid van diverse Kwaliteitsteams, adviesraden en vakjury’s. 

Tussen 2008 en 2012 was zij Rijksadviseur voor het Landschap.

Samenwerken?

 

Feddes/Olthof is er voor iedereen die een positieve impact op het landschap wil maken.