Zandweteringpark Deventer

Opdrachtgever:gemeente Deventer
Planvorming:2009-2010
Uitvoering:2011-2013
Oppervlak:ca. 45 ha
Aanlegkosten:ca. € 5 miljoen

 

Het Zandweteringpark ligt aan de noordzijde van Deventer en heeft een omvang van 45 ha.

Aan de basis van het ontwerp ligt heel veel grondverzet. De zone langs de Zandwetering is afgegraven en de vrijkomende grond is verwerkt in een langgerekte grondwal. In het midden van de wal is een klein openluchttheater opgenomen. De beplanting op de wal sluit aan bij het kleurrijke sortiment van de aangrenzende begraafplaats, naar een ontwerp van Leonard Springer. De afgegraven delen zijn belangrijk voor waterberging en natuurontwikkeling. De bodem functioneert als een spons die het water langer vast kan houden. Drie poelen langs de Zandwetering vormen ecologische stapstenen. De stuw in de Zandwetering is vervangen door een vistrap, met het effect van een cascade.

In het gehele park zijn ruim twee kilometer fietspaden, drie kilometer voetpaden en bijna twee kilometer struinpaden aangelegd.