Zonnepark Aadijk

landschappelijk inrichtingsplan

Opdrachtgever:SolarEnergyWorks
Planvorming:2017-2019
Uitvoering:2019-2020
Locatie:Almelo, Overijssel

 

In de noordrand van Almelo ligt het ca. 40 hectare grootte zonnepark Aadijk dat genoeg stroom levert voor ca. 10900 huishoudens. De landschappelijke inpassing voorziet het zonnepark van een sterke landschappelijk rand bestaande uit een brede sloot met natuurlijke oevers en een kruidenrijk rand. Drie strekkende sloten, met kruidenrijke oevers, vormen de zichtlijnen door het park. De sloten volgen de van oudsher optrekkende verkaveling en voorzien het park in een ecologische dooradering. Een voormalig erf in de zuidrand is omgevormd tot energie-erf en vormt de entree tot het zonnepark.

 

Aan de oostzijde van het zonnepark voorziet een parkstrook in de aansluiting op het recreatieve wandelnetwerk in de omgeving. De verhoogde ligging  van de strook zorgt voor een mooi overzicht over het zonnepark en het omliggende landschap. Halverwege de parkstrook is ruimte gereserveerd voor een bijenstal, waar imkers hun kasten kunnen uitstallen. Voor wilde bijen zijn er in de parkstrook en het zonnepark verschillende voorzieningen aangelegd.

brede landschappelijk randen

Brede landschappelijke randen

Strekkende sloten

Strekkende sloten

Groen raamwerk

Stevig groen raamwerk

Energie erf en aansluiting op het omringende landschap

Engergie erf en aansluiting op het omringende landschap

impressie parkstrook