Buitenruimte Afsluitdijk Wadden Center

Opdrachtgever: Provincie Friesland
Locatie:Kornwerderzand (Afsluitdijk)
Planvorming:januari 2016 - maart 2017
Uitvoering:2017 - 2018

 

Provincie Friesland heeft de ambitie om Kornwerderzand te ontwikkelen tot een aantrekkelijke toeristisch recreatieve trekpleister aan de Afsluitdijk. Een van de ontwikkelingen in dit kader is de realisatie van het Afsluitdijk Wadden Center. Het Afsluitdijk Wadden Center wordt het startpunt voor een bezoek aan het Kazemattenmuseum, de mogelijk verruimde schutsluizen, de te renoveren spuisluizen en de mogelijk te realiseren Vismigratierivier.

 

De buitenruimte van Kornwerderzand is zo herontworpen dat het nieuwe gebouw een aantrekkelijke plek krijgt aan het IJsselmeer. Hiertoe is het talud van de afrit verplaatst. In het grondlichaam is een met basalt beklede tunnel aangelegd zodat bezoekers op een aantrekkelijke manier vanaf de parkeerplaats naar het Beleefcentrum kunnen lopen. Om de verwachte bezoekersstroom te faciliteren zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd, en nieuwe routes aangelegd. Ook zal er een aanlegplek voor de ferry gemaakt worden.