Energietransitie

Klimaatadaptatie

 

Werken aan klimaatadaptatie en waterveiligheid in een landelijke en stedelijke setting.

Groene Stad

 

Duurzame inrichting van de publieke ruimte in steden en dorpen.

Park 

 

Groene buitenruimtes met aandacht voor spelen, waterberging en natuurontwikkeling.

Landschap

 

Werken aan landschaps- en natuurontwikkeling.

Infrastructuur

 

Landschappelijke inpassing van snelfietspad tot Afsluitdijk.

Ook een vraagstuk?

 

Feddes/Olthof is er voor iedereen die een positieve impact op het landschap wil maken.

Neem contact op →

video's