Energietransitie

Klimaatadaptatie

Groene Stad

 

Duurzame inrichting van de publieke ruimte in steden en dorpen.

Park 

 

Groene buitenruimtes met aandacht voor spelen, waterberging en natuurontwikkeling.

Landschap

 

Werken aan landschaps- en natuurontwikkeling.

Infrastructuur

 

Landschappelijke inpassing van snelfietspad tot Afsluitdijk.

Ook een vraagstuk?

 

Feddes/Olthof is er voor iedereen die een positieve impact op het landschap wil maken.

Neem contact op →

video's