parken en tuinen
openbare ruimte
water en dijken
infrastructuur
regionale plannen
cultuurhistorie
energietransitie
Prins Hendrikzanddijk
Bos Idylle Ressen
Verkenning energietransitie en ruimtegebruik
TOOLKIT voor het Friese veenweidelandschap
Haalbaarheidsstudie Schijn-Scheldeverbinding
Masterplan Slachthuissite - Antwerpen
Landschappelijke inrichting Zonneweide van Pallandtpolder
Advies landschappelijke inpassing Zonneweide van Pallandtpolder
Verkenning Linieperspectief 2030
Landschapsvisie Oostvaardersplassen
Inrichtingsplan Waterharmonica de Rietputten
Buitenruimte Afsluitdijk Wadden Center
Entreegebied - Den Helder
IJsseldijk - Gouda
Ringpark - Utrecht
Dijkversterking - Schoonhovenseveer-Langerak
Labo XX - Antwerpen
Landschapsplan Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding - regio Rotterdam
De Bossche Buitens - 's-Hertogenbosch
Gebiedsprofiel - Krimpenerwaard
Samenhangend beeld A13/A16 - regio Rotterdam
Het Linieboek 's-Hertogenbosch
Regioplan Windenergie - Flevoland
Park Groot Schijn
Masterplan Beeldkwaliteit - Afsluitdijk
Beeldkwaliteitsplan Fort Penningsveer
Masterplan Glasroute - Leerdam
Ruimtelijke scenario's 2020-2050 - Kustkwaliteit
Landschapsvisie - Noordoostpolder
Groene Singel - Antwerpen
Idylle Elsterbrug - Overbetuwe
Landschappelijke inpassing A4 - Leiderdorp
Landgoed Doornik - Lingewaard
Landschapsvisie Friese Waterlinie
Ruimtelijke kwaliteit N309
Nest Floriade 2012 - Venlo
Zandweteringpark - Deventer
Geusseltpark - Maastricht
Inspiratieboek Linie-vormgeving - Nieuwe Hollandse Waterlinie
Westfriese Omringdijk - Noord-Holland
Omgeving Havengebouw - Antwerpen
Annie MG Schmidtpark - Lansingerland
Kustversterking - Noord-Holland
De Groene Kracht - Amsterdam Nieuw West
Commandeurspolder - Midden-Delfland
Randstad 2040
Masterplan Lingezegen - Arnhem & Nijmegen
Schetsboek Amsteloever
Beeldkwaliteitsplan - Stelling van Amsterdam
Ridderhofstad Den Engh - Utrecht
Fort Spion - Loosdrecht
Luwtedam - IJmeer
Afslag 21 - A28 - Zwolle
Gezondheidspark - Dordrecht

Ook een vraagstuk voor ons?

 

Feddes/Olthof is er voor iedereen die een positieve impact op het Nederlandse landschap wil maken.