Mensen

Yttje Feddes
directeur / landschapsarchitect
Berdie Olthof
directeur / landschapsarchitect
Jose Schevers
bureaumanager
Yoran van Bohemen
landschapsarchitect

Femke Visser
landschapsarchitect / stedebouwkundige

Rick Lensink
landschapsarchitect

Martijn Noordermeer
landschapsontwerper
Esther van der Tuin
landschapsontwerper

Lisanne Struckman
landschapsarchitect

Yifan Zhang
stagiair

Bureau Feddes/Olthof is een hecht team van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen, onder leiding van Berdie Olthof en Yttje Feddes. We maken aansprekende ruimtelijke ontwerpen voor een vitale en duurzame leefomgeving. Het opdrachtenpakket is divers: van concrete inrichtingsplannen tot ruimtelijke plannen voor landschappen, steden en de inpassing van infrastructuur. Afhankelijk van de opgave zoeken we samenwerkingsverbanden met andere bureaus. In projecten gaan we graag de dialoog aan met bewoners en belanghebbenden.

 

Op dit moment werkt Feddes/Olthof aan een aantal projecten op het raakvlak van waterbouw en landschapsarchitectuur, onder andere het project Afsluitdijk. Ook wordt ontworpen aan waterplannen, de inpassing van zonnevelden en zijn verspreid door het land vier grote landschappelijke parken in uitvoering. 

Feddes/Olthof heeft veel ervaring met het vertalen van cultuurhistorisch onderzoek naar ruimtelijke toekomstvisies. Yttje Feddes en Berdie Olthof zijn beiden lid van verschillende adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit.

Het handelsmerk van Feddes/Olthof landschapsarchitecten is een rijke ervaring in ruimtelijk ontwerp, een frisse kijk op de opgave en plezier in samenwerken.

Vacatures

Stage


Feddes/Olthof Landschapsarchitecten heeft vanaf januari 2019 weer plaats voor een stagiair(e). We zoeken een enthousiaste, inventieve student die plezier heeft in ontwerpen en tekenen. We hebben een gevarieerd werkpakket, waarin het ruimtelijk ontwerp centraal staat.

Sollicitaties met curriculum vitae en een beknopt portfolio kun je sturen naar femke@feddes-olthof.nl tav Femke Visser.