Mensen

Berdie Olthof
landschapsarchitect / partner
Yoran van Bohemen
landschapsarchitect / partner

Femke Visser
landschapsarchitect en stedebouwkundige / partner

Yttje Feddes
landschapsarchitect / adviseur
Jose Schevers
bureaumanager

Rick Lensink
landschapsarchitect

Martijn Noordermeer
landschapsontwerper / projectleider 
Esther van der Tuin
landschapsontwerper

Lisanne Struckman
landschapsarchitect

Roel Theunissen
landschapsarchitect

Yifan Zhang
stagiair

 

Feddes/Olthof landscape architecture & urban design maakt aansprekende ontwerpen voor een vitale en duurzame leefomgeving. Soms is dat een concreet inrichtingsplan, soms een toekomstscenario voor een regio. Onze ontwerpen zoeken steeds de verbinding tussen verschillende functies: een parkontwerp dat waterberging integreert, een stedenbouwkundig plan met oog voor biodiversiteit, een dijkversterking die bijdraagt aan cultuurhistorisch herstel of een energie-eiland als onderdeel van de kustverdediging. We vormen een hecht team van landschapsarchitecten onder leiding van Berdie Olthof, Yoran van Boheemen en Femke Visser. In projecten gaan we graag de dialoog aan met bewoners, belanghebbenden en professionals; van keukeltafelgesprek tot ontwerpatelier. 

 

 
 

Het handelsmerk van Feddes/Olthof is een frisse kijk op de opgave, betrokkenheid en plezier in samenwerken.

 

Vacatures

 

Stage


Feddes/Olthof Landschapsarchitecten heeft vanaf januari 2019 weer plaats voor een stagiair(e). We zoeken een enthousiaste, inventieve student die plezier heeft in ontwerpen en tekenen. We hebben een gevarieerd werkpakket, waarin het ruimtelijk ontwerp centraal staat.

Sollicitaties met curriculum vitae en een beknopt portfolio kun je sturen naar femke@feddes-olthof.nl tav Femke Visser.